Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi. (Ef 4, 32)

Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi. (Ef 4, 32)
4. apríla 2019 andreas

(Slavko Ganaj) Pavlova náuka o Cirkvi ako o Kristovom tele úžasným spôsobom pomáha znovuzrodeným v krste žiť životom Krista – životom bezhraničnej lásky. Ak si v peripetiách nášho každodenného života uvedomíme, že spoločne sme spojení v Kristovi, tak aj vo chvíľach pokušenia súdiť brata či sestru dokážeme s Kristovou pomocou hnev meniť na odpúšťanie, veď sme spojení jednou Kristovou krvou.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)