Uzavieram zmluvu medzi mnou a tebou a medzi tvojím potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že budem Bohom tvojím a tvojho potomstva po tebe. (Gn 17, 7)

Uzavieram zmluvu medzi mnou a tebou a medzi tvojím potomstvom po tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu večnú, že budem Bohom tvojím a tvojho potomstva po tebe. (Gn 17, 7)
3. apríla 2019 andreas

(Slavko Ganaj) V biblickom chápaní „uzavrieť zmluvu“ znamená vstúpiť do vzťahu s druhým, ktorý sa stáva pre mňa partnerom i priateľom. Je to vzťah dôvery i zodpovednosti zo zaviazania sa k plneniu spoločnej dohody. Toto všetko sa udialo v živote Abraháma, keď sám Stvoriteľ s ním uzavrel večnú zmluvu a skrze Krista i s celým ľudským pokolením. Je to veľké vyznačenie i záväzok.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)