Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. (Ef 4, 15)

Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. (Ef 4, 15)
2. apríla 2019 andreas

(Slavko Ganaj) Pravda oslobodzuje od temnoty klamstva a beznádeje. Láska, naopak, dvíha, čo padlo zo slabosti, a v nádeji posilňuje k životu. Preto cestou jednoty s Kristom je poznanie pravdy jeho učenia a napojenie sa na zdroj jeho nevyčerpateľnej lásky k človeku, pre ktorého dal i život.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)