A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. (Rim 12, 2)

A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. (Rim 12, 2)
1. apríla 2019 andreas

(Slavko Ganaj) Zvlášť v dnešnej liberálne orientovanej dobe je veľmi ťažké rozoznať dobro od zla, keďže jedny hodnoty sú veľmi relativizované a spochybňované, a iné sú kladené do popredia ako nikdy predtým. Tu pomôže len jedno – obliecť sa v Krista: „… ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli“. Potom nás nič nezvedie.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)