Nedeľa, 31. marca

Nedeľa, 31. marca
31. marca 2019 andreas
Stratený syn si vstúpil do seba a povedal si: “Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.” Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. (Lk 15,11-32)