Túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca, … aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení. (Hebr 6, 11 – 12)

Túžime, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť za plné rozvinutie nádeje až do konca, … aby ste napodobňovali tých, čo vierou a vytrvalosťou sú dedičmi prisľúbení. (Hebr 6, 11 – 12)
30. marca 2019 andreas

(Slavko Ganaj) Život bez nádeje je ako loď bez kapitána. Obidvoje je odsúdené na zánik. Nádej je ako soľ či korenie, ktoré dávajú pripravovanému pokrmu chuť a výraz. Ľuďom sa núkajú rôzne nádeje, ale iba Pán života a víťaz nad smrťou Kristus dáva reálnu a pravú nádej, ktorá dáva jeho učeníkovi impulz k úsiliu o získanie večnej blaženosti.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)