Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu

Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu
30. marca 2019 andreas

Na Štvrtú nedeľu Veľkého pôstu si pripomíname pamiatku sv. Jána Klimaka. Jeho pomenovanie „Listvičník“ sa odvodzuje od knihy „Listvica“ (Rebrík), po grécky Klimax. Po veľkej poklone krížu, ktorému bola venovaná Tretia pôstna nedeľa, nám Cirkev pripomína tohto svätého, ktorý zobrazil lestvicu (rebrík), v ktorej predstavil 30 stupňov duchovného napredovania od nedokonalosti k dokonalosti. Ikona Rebrík […]

The post Štvrtá nedeľa Veľkého pôstu appeared first on Gréckokatolícka eparchia Bratislava.

Obsah bol automatický prevzaný zo stránok Bratislavskej eparchie – www.grkatba.sk.