… požehnám ťa… a ty budeš požehnaním… V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme! A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. (Gn 12, 2. 3b – 4a)

… požehnám ťa… a ty budeš požehnaním… V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme! A Abram odišiel, ako mu rozkázal Pán. (Gn 12, 2. 3b – 4a)
29. marca 2019 andreas

(Slavko Ganaj) Požehnanie vždy znamená priazeň a veľkú náklonnosť. Ak je to priamo od Najvyššieho, tak to znamená nie veľa, ale všetko, čo človek potrebuje. Na prijatie požehnania je nevyhnutný súlad s tým, od koho požehnanie prijímam, a zároveň sa stávam „milostivou nádobou“ na jeho odovzdávanie ďalej. Je to sila, voči ktorej je nemúdre stavať zátarasy či brániace priehrady.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)