… človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. … aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. … žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. (Gal 2, 16. 20)

… človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba skrze vieru v Ježiša Krista. … aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude ospravedlnený nijaký človek. … žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. (Gal 2, 16. 20)
28. marca 2019 andreas

(Slavko Ganaj) Slová, ktoré „osvietili“ kňaza Martina Luthera, aby nastúpil cestu reformácie Cirkvi. Áno, skutky Starého zákona nemajú silu ospravedlniť nijakého človeka. Túto silu má len láska Krista – Boha, ktorý prišiel zákon naplniť, ale nie zrušiť… Kristom sme povolaní konať nové skutky – skutky naplnené bezhraničnou láskou k Bohu i k blížnemu posilňovaní samotným Kristom, v ktorého sme uverili. Takto „osvietený“ Kristovou láskou sv. František nastúpil cestu reformácie Cirkvi, ale zvnútra, t. j. od seba. A to spôsobilo dovtedy nebývalú obnovu Cirkvi.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)