Život je na chodníku spravodlivosti, k smrti však vedie cesta zmýlená. (Prís 12, 28)

Život je na chodníku spravodlivosti, k smrti však vedie cesta zmýlená. (Prís 12, 28)
27. marca 2019 andreas

(Slavko Ganaj) Biblický výraz „spravodlivý“ označuje človeka plného bázne a zároveň bezhraničnej dôvery k Bohu Stvoriteľovi. Je to výzva pre každého, kto bol označený krstným znamením spásy, aby tak ako oni i my sme sa vydali na cestu istoty a dôvery nie v seba, nie v majetok, nie v mocných tohto sveta, nie v chvíľkové radosti, ktoré zvádzajú z pravej cesty, ktorou je Kristus, ale aby sme zjednotení prežívali život istoty v Pánovi.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)