… čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných. (1 Kor 1, 27)

… čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných. (1 Kor 1, 27)
26. marca 2019 andreas

(Slavko Ganaj) Duchovný svet je skrytý pred ľuďmi zaslepenými múdrosťou tohto sveta. V tomto anjeli v Božej službe sú pre nás veľkou inšpiráciou a istotou, že nie múdrosť tohto sveta, ale poznanie Boha v pravde a láske povyšuje človeka, a to nie k pýche a nadutosti, ale k zjednoteniu sa s Bohom podľa vzoru anjelov.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)