(Kristus) smrťou zničil diabla a vyslobodil tých, ktorých zotročoval strach pred smrťou. (Hebr 2, 14b – 15)

(Kristus) smrťou zničil diabla a vyslobodil tých, ktorých zotročoval strach pred smrťou. (Hebr 2, 14b – 15)
25. marca 2019 andreas

(Slavko Ganaj) Zvestovaním Presvätej Bohorodičke dáva Boh svetlo nádeje pre celé ľudstvo, ktoré odmietnutím Božieho plánu v raji upadlo do tmy strachu. Presvätá Panna sa svojou bezhraničnou dôverou k Bohu stáva sprostredkovateľkou Božích milostí pre tento svet.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)