Vášnivo zvedavá

Vášnivo zvedavá
22. marca 2019 andreas

Nemecko-švajčiarsko-americký
teoretický fyzik, zároveň veľký filozof a morálny vodca Albert Einstein
vyslovil o sebe zaujímavú myšlienku: „Nemám žiadny výnimočný talent. Som len
vášnivo zvedavý.“

V dnešnom evanjeliu (Jn 4, 5 – 15. 19b – 26. 39a. 40 – 42) ma udivuje vytrvalosť ženy, ktorá sa na môj vkus až priveľa vypytuje. Priam by som povedala, že Ježiša tým otravuje. Pri čítaní tejto state z evanjelia som si však uvedomila, že toto je asi najdlhší rozhovor zaznamenaný v Novom zákone. A ešte viac udivuje fakt, že je to rozhovor rabína so ženou.

Žena
sa nechá vtiahnuť do rozhovoru s cudzincom. Spor o studňu prechádza do „náuky“
o kvalite vody. Tej, ktorá sa nachádza v studni pri Sychare, a tej, ktorú žene
ponúka neznámy Žid. Ich rozhovor nie je o počasí a o tom, ako si nažívajú ľudia
v Sychare. Je o hodnotách. Hodnotách, ktoré uznáva a žije žena, a
hodnotách, ktoré jej ponúka Ježiš. Je majster v slove a psychológ. Pozná ľudskú
psychiku a vie, akú ženu má pred sebou. Vzbudzuje v nej záujem len obyčajnou
myšlienkou na živú vodu. Kto z nás by takúto vodu nechcel? Kto z nás by nechcel
byť zdravý, šťastný a plný života? A možno aj bohatý, lebo z takéhoto
produktu by sa dal určite urobiť dobrý biznis.

Ježiš
však celý rozhovor vedie iným smerom. V žene vzbudil záujem a zvedavosť.
Napriek tomu, že je horúce poludnie, žena ostáva pri Ježišovi a pustí sa s ním
do zmysluplného rozhovoru. Zvedavosť v nej prebudila to, čo v nej možno už
dávno driemalo. Zvedavosť jej otvorila dvere, cez ktoré sa bála prejsť.
Zvedavosť v nej prebudila vášeň dozvedieť sa niečo viac. Zvedavosť ju vyviedla
z hrobu nezáujmu na svetlo údivu. Zvedavosť v nej prebudila hodnoty, ktoré
ostali v suteréne jej srdca.

V
rozhovore s Ježišom všetko vychádza von. Je usvedčená, avšak nie potupená. Je
poučená, avšak nie odsúdená. Svetlo, ktoré ju ožiarilo a ukázalo jej nedostatky,
ju nezahanbilo. Iba osvetlilo to, o čom aj tak dávno vedela. Tento neznámy Žid
v nej prebudil záujem o seba samu. Prebudil v nej otázku o svojej vlastnej
hodnote. Poznala sa. A tu je zrazu niekto, kto ju pozná ešte lepšie. Uvedomila
si, že ku studni prišla iná. Od studne odchádza zmenená vo svojich názoroch,
zmenená a odhodlaná zmeniť svoj doterajší život. Toto urobilo jedno krátke
popoludňajšie stretnutie s Ježišom. Toto urobila v nej živá voda, ktorú v nej
rozprúdil Ježiš záujmom o ňu samotnú. Takto sa liečia choré a ubolené duše.
Takto lieči veľkorysosť Boha. Jemu na nás záleží viac, ako nám samotným.

Veríš
tomu?

Radka
Foto: lds.org

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)