Tu Noe postavil Pánovi oltár… a priniesol zápalnú obetu na oltári. (Gen 8, 20)

Tu Noe postavil Pánovi oltár… a priniesol zápalnú obetu na oltári. (Gen 8, 20)
22. marca 2019 andreas

(Andrej Rusnák) Noe obstál a splnil svoje poslanie, ktorým ho poveril Pán. Prečo sa mu to podarilo? Hlavne pre jeho vieru. Noe veril Bohu a jeho myseľ nebola oslepená hriechom. Taktiež pre jeho ďalšie vlastnosti: poslušnosť, trpezlivosť, sebazaprenie a statočnosť. Milosrdný Pane, prosíme ťa o milosť, aby sme aj my boli hodní obstáť pri tvojom druhom príchode na konci sveta.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)