Žiaci bratislavskej škole aktívne podporili kampaň Pomoc pre Sýriu

Žiaci bratislavskej škole aktívne podporili kampaň Pomoc pre Sýriu
20. marca 2019 andreas
Žiaci bratislavskej Spojenej školy sv. Františka z Assisi reagujú na kampaň Pomoc pre Sýriu, ktorej iniciátorom je pápežská nadácia ACN Slovensko. Za svojich rovesníkov v Sýrii sa rozhodli obetovať dve sväté omše a budú sa za nich modliť počas pôstnej modlitbovej iniciatívy, do ktorej sa okrem nich zapájajú aj deti z ďalších slovenských škôl.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/