I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov… do korába. (Gn 7, 7)

I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov… do korába. (Gn 7, 7)
20. marca 2019 andreas

(Andrej Rusnák) Obyvateľov mesta nepresvedčili ani posledné znamenia, keď už Noe vchádza do korába. Nech je pre nás pôstne obdobie časom bedlivosti a pripravenosti. Vložme naše sily do toho, aby sme sa stali dobrými hospodármi. Neopakujme hriech nepochopenia a ľahostajnosti, ktorým trpeli ľudia v časoch Noema. Poďme proti prúdu laxnosti a pohodlnosti tak, ako to urobil samotný Noe, a viac počúvajme Boží hlas.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)