Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. (Prís 9, 10)

Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. (Prís 9, 10)
19. marca 2019 andreas

(Andrej Rusnák) Apoštol Pavol rozlišuje medzi Božou múdrosťou a múdrosťou sveta. Božia múdrosť v očiach tých, čo prepadli múdrosti tohto sveta, je bláznovstvom. Apoštol Pavol tvrdí, že Božia múdrosť sa nám zjavuje v bláznovstve Kríža (porov. 1 Kor 1, 18). Kto prijme Božiu múdrosť a podľa nej koná, je múdry človek.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)