Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 44 – 45)

Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 44 – 45)
18. marca 2019 andreas

(Andrej Rusnák) Odplácať dobré zlým je diabolské. Zlé zlým odplácať je zvieracie. Dobré odplácať dobrým je ľudské. Zlé odplácať dobrým je božské a hodno dietok takého Otca, ktorého máme na nebesiach. Zrieknime sa teda zákona pomsty a dajme sa získať Ježišom pre zákon lásky, lebo iba s Ježišovou láskou bude náš život krásny a šťastný.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)