Nedeľa, 17. marca

Nedeľa, 17. marca
17. marca 2019 andreas
Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre. Potom ich zahalil oblak a z oblaku zaznel hlas: “Toto je môj vyvolený Syn, počúvajte ho!” (Lk 9,28-36)