Veru, veru, hovorím vám; Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Jn 5, 24)

Veru, veru, hovorím vám; Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Jn 5, 24)
16. marca 2019 andreas

(Andrej Rusnák) Nebude žiadna výnimka. Všetci ľudia vstanú z mŕtvych mocou toho, ktorý stvoril svet z ničoho. Otázkou je, či tento okamih bude pre nás znamenať život alebo odsúdenie. Každou hodinou sme bližšie k tomuto okamihu. Je preto múdre, keď sa vinieme k Ježišovi, keď mu odovzdávame svoje životy a učíme sa jeho náuku, pretože on sám je cestou, ktorá vedie k vzkrieseniu pre život.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)