Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere! (Prís 6, 20)

Zachovaj prikázania svojho otca, syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere! (Prís 6, 20)
15. marca 2019 andreas

(Andrej Rusnák) „Až keď ty sám máš dieťa, pochopíš, koľko dlhuješ svojim rodičom.“ (japonské príslovie) Uchovávanie radostnej rodiny vyžaduje mnoho od rodičov aj od detí. Každý člen rodiny sa musí určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.“ (sv. Ján Pavol II.)

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)