Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch jeho a skús! Hoc nemá vojvodu, predstaveného ani vladára, pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu. (Prís 6, 6 – 8)

Choď, leňoch, k mravcovi, pozoruj ruch jeho a skús! Hoc nemá vojvodu, predstaveného ani vladára, pripravuje si v lete potravu, zhromažďuje si pokrm cez žatvu. (Prís 6, 6 – 8)
14. marca 2019 andreas

(Andrej Rusnák) „Lenivosť je hlúposť tela, hlúposť je lenivosť ducha.“ (Seneca) Lenivosť je naozaj paňou všetkých hriechov. Veď ak nevynaložíme úsilie na to, aby sme zmenili svoju povahu, hriechy sú tu vždy. Nepáchajme najväčší hriech, bráňme sa!

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)