Pozvánka na piatu pútnickú sobotu s blahoslavenou Annou Kolesárovou

Pozvánka na piatu pútnickú sobotu s blahoslavenou Annou Kolesárovou
13. marca 2019 andreas
Po svätej omši bude adorácia s modlitbami za rodiny. V rámci programu bude obnova krstných sľubov, obnova manželských sľubov, požehnanie devocionálií (ružence, krížiky a pod.) a možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Počas programu bude možnosť si zakúpiť a prijať Ankin prsteň ako symbol túžby po čistote.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/