Nedeľa, 10. marca

Nedeľa, 10. marca
10. marca 2019 andreas
Ježiš odpovedal pokušiteľovi: “Je napísané: Nielen z chleba žije človek.” (Lk 4,1-13)