I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu.“ (Mk 2, 27)

I povedal im: „Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu.“ (Mk 2, 27)
9. marca 2019 andreas

(Maroš Sejka) Človek sa dokáže rýchlo stať otrokom zákona. Začína ho brať ako svojho bôžika, ktorému podriadi celý svoj život. Lenže úloha zákona je iná – priviesť nás ku Kristovi, pravému Bohu. Zákon nám neberie slobodu, ale nás privádza k slobode. Túto slobodu máme vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý dokonale vyplnil zákon. On zobral na seba kliatbu zákona, do ktorej upadli tí, ktorí nevytrvali „vo všetkom, čo je napísané v knihe zákona“ (Gal 3, 10). On je náš skutočný záchranca.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)