Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom. (Gn 2, 24)

Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom. (Gn 2, 24)
8. marca 2019 andreas

(Maroš Sejka) Žiť jednotu v manželstve možno len vtedy, ak život manželov bude postavený na Ježišovi Kristovi. Mnohí manželia to skúšajú bez Boha, dôsledkom čoho je ich manželstvo nefunkčné a končí sa rozvodom. Našou úlohou nie je týchto manželov súdiť, ale svojím horlivým kresťanským životom im ukázať cestu, na ktorej nájdu pravdu o sebe a ktorá ich privedie k skutočnému životu – a tou cestou, pravdou a životom je Ježiš.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)