Keď sa diabol prepočítal

Keď sa diabol prepočítal
8. marca 2019 andreas

(Lk 4, 1 – 13) Zamysleli
sme sa niekedy nad tým, že diabol nás môže pomýliť aj citátom zo Svätého písma?

Dnešné
evanjelium, ktoré nás vovádza do Pôstneho obdobia, nám to jasne hovorí v treťom
pokúšaní Krista:„Vrhni sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojím
anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili…‘“

Diabol si
„vypožičal“ citát z Knihy žalmov (Ž 91, 11), aby Krista zmiatol. Môže však
stvorenie prekabátiť Stvoriteľa?

Voči nám
však nemusí vyvíjať až takú námahu. Sme poznačení škvrnou dedičného hriechu a
tak sa naše zmýšľanie viac nakláňa k zlým rozhodnutiam. Sme pešiaci vo vojne a
v tejto vojne by sme mali nechať za nás hovoriť a rozhodovať generála. Je ním
Kristus. On je ten, ktorý vlajku víťazstva drží vysoko nad hlavou. Stačí sa na
ňu pozrieť. Pred jeho vládou kapituluje aj ten, kto si myslel, že porazí Krista
na púšti. Na mieste, kde bol Kristus sám, vzdialený od domova, od ľudí, hladný,
vyčerpaný a unavený… Tam jeho pokušiteľ utŕžil veľkú porážku.

Pseudo-Chryzostom hovorí o pokušení na púšti nasledovné: „Ako diabol zaslepoval všetkých ľudí, tak i jeho teraz neviditeľne oslepuje Kristus. Po štyridsiatich dňoch zacítil vyhladnutého, no počas nich nevnímal rozumom nehladujúceho.“

Diabol sa vo svojich výpočtoch prepočítal. Ten, kto sa štyridsať dní venuje pôstu a modlitbe, asi nebude preňho taká ľahká korisť. Vedie ho a chráni vyššia moc. Alebo žeby to bol sám Boh?

Pseudo-Chryzostom
dopĺňa, že byť hladný a nejesť je znakom ľudskej trpezlivosti, nebyť hladný je
znakom Božskej prirodzenosti a dopĺňa: „Ak sa budeš postiť a príde pokušenie,
nehovor: ‚Stratil som ovocie svojho pôstu,‘ lebo aj keď ti pôst nepomohol k
tomu, aby si nebol pokúšaný, predsa ti pomôže, aby ťa pokušenia nepremohli.“ A
v tom je naše víťazstvo. Pokušenie prichádza, aby nás overilo, otestovalo. Je
to skúška ohňom. Nie je malé a veľké pokušenie. Každé je pre nás vážnym
rozhodnutím – pre Krista – proti nemu. Výsledok závisí na našej životnej
matematike. Každý jeden z nás tento príklad vypočíta inak. Nezabúdajme
však, že diabol od Krista „na čas odišiel“ (Lk 4, 13). Ani nás teda nenechá na
pokoji. Akú životnú rovnicu si dáme na toto Pôstne obdobie? Je to len na nás.

Radka
Foto: halfpoint.sk

(Zamyslenie zo stránky zasvatenyzivot.sk.)