Proste a dostanete! (Mt 7, 7)

Proste a dostanete! (Mt 7, 7)
7. marca 2019 andreas

(Maroš Sejka) Prosíme, a nie vždy dostávame, lebo zle prosíme, zle sa modlíme. Často sa modlíme „buď vôľa moja“ a nie „buď vôľa tvoja“. Svätý Augustín píše: „Boh chce, aby sme v modlitbách cvičili svoju túžbu, ktorou by sme potom boli schopní prijať to, čo nám chce dať.“ Boh pozná naše zmýšľanie, vidí túžby nášho srdca a ak sú tieto túžby hrozbou pre náš duchovný život, tak ich radšej neuskutoční, aby nás zachránil pred duchovnou smrťou. Boh nám dáva len to najlepšie z najlepšieho. Nebojme sa mu dôverovať.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)