Preto bdejte celý čas a modlite sa… (Lk 21, 36)

Preto bdejte celý čas a modlite sa… (Lk 21, 36)
4. marca 2019 andreas

(Maroš Sejka) Hneď na začiatku Veľkého pôstu nás Božie slovo vyzýva k bdelosti a modlitbe. Bdieť a modliť sa celý čas. Vždy. Prečo? Pretože Boh sa k nám prihovára neustále počas každého jedného dňa a my máme byť pripravení zachytiť jeho hlas, ktorý nás upriamuje na ochotné plnenie Božej vôle. A čo je Božia vôľa pre môj život? Sv. apoštol Pavol píše: „Navzájom si slúžte v láske!“ (Gal 5, 13) Modlitba nás privádza k službe. Ak chceme slúžiť s láskou, modlitba má byť nevyhnutnou súčasťou nášho každodenného života.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)