Pondelok, 4. marca

Pondelok, 4. marca
4. marca 2019 andreas
Blažený, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. On stvoril nebo i zem, more i všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť naveky, utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. (Ž 146)