Emeritný arcibiskup Alojz Tkáč slávi jubileum, dožíva sa 85 rokov

Emeritný arcibiskup Alojz Tkáč slávi jubileum, dožíva sa 85 rokov
3. marca 2019 andreas
Mons. Alojz Tkáč, košický emeritný arcibiskup, v sobotu 2. marca 2019 slávi jubileum. Dožíva sa 85 rokov. Narodil sa 2. marca 1934 v Ohradzanoch. Po maturite študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a po dvoch rokoch pokračoval v štúdiu na CMBF v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal z rúk biskupa Ambróza Lazíka 25. júna 1961.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/