Pôst bude pre Júdov dom plesaním, radosťou a veselou slávnosťou. Milujte však pravdu a pokoj. (Zach 8, 19)

Pôst bude pre Júdov dom plesaním, radosťou a veselou slávnosťou. Milujte však pravdu a pokoj. (Zach 8, 19)
1. marca 2019 andreas

(Maroš Rinik) Čím bude pre nás pôstny čas? Obdobím odriekania sa, neorganizovania a neúčasti na slávnostiach? Účasťou na dlhých pôstnych bohoslužbách, dávaním almužny a väčšou štedrosťou voči blížnym? Áno, to sú dôležité prostriedky, nie však cieľ. Ovocím pôstu je láska voči pravde a skutočný pokoj. Toto sú Pánove slová, ktoré zvestoval už prorok Joel v Starom zákone.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)