A s tými, čo pochybujú, majte zľutovanie. Zachráňte ich, vyrvite ich z ohňa. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou. (Jud 1, 22 – 23a)

A s tými, čo pochybujú, majte zľutovanie. Zachráňte ich, vyrvite ich z ohňa. Nad inými sa zľutúvajte s bázňou. (Jud 1, 22 – 23a)
28. februára 2019 andreas

(Maroš Rinik) Hľadať spoločnú reč s tými, ktorým sme povolaní svedčiť, znamená dávať si pozor, aby sme sa nedostali na krehkú pôdu kompromisov. Pri snahe priniesť druhým evanjelium musíme dbať na to, aby sme sami stáli pevne a bezpečne. Preto dávaj pozor, aby si sa nepripodobnil nekresťanom natoľko, že by nikto nemohol spoznať, kto si a komu veríš. Najmä dávaj pozor, aby si v tejto snahe priniesť im Krista sám nevošiel spolu s nimi do záhuby. Spása neprichádza od človeka, ale je Božím darom.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)