Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel. (3 Jn 1, 11)

Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel. (3 Jn 1, 11)
25. februára 2019 andreas

(Maroš Rinik) V tomto krátkom liste evanjelista Ján píše Gájovi, členovi kresťanskej obce, a chváli ho za jeho pohostinnosť voči pocestným a kresťanským misionárom. Zároveň ho upozorňuje, aby nasledoval cestu dobra a nerobil zle. Aj tebe boli zverení veriaci alebo deti, podriadení v práci. Ak chceš nasledovať Boha, znamená to nasledovať cestu dobra. Nikdy zlým prostriedkom nedosiahneš dobrý cieľ.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)