Nedeľa, 24. februára

Nedeľa, 24. februára
24. februára 2019 andreas
Ježiš povedal: “Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nanávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú!” (Lk 6,27-35)