Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Jn 5, 24)

Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života. (Jn 5, 24)
23. februára 2019 andreas

(Maroš Rinik) Počúvať Božie slovo a veriť Bohu, to je spôsob, ako sa vyhnúť súdu a prejsť z tohto života do večného života. To však znamená úplne podriadiť svoj život Bohu a byť poslušný vo všetkom, čo od nás chce. Ježiš hovorí, že mŕtvi počujú jeho hlas, a má tým na mysli duchovne mŕtvych, ktorí počujú radostnú zvesť evanjelia, porozumejú mu a príjmu Ježiša. Kiež v nadchádzajúcom pôstnom čase prijmeme Božiu ponuku a dovolíme mu, aby nám otvoril nielen uši, ale najmä srdcia a naučil nás bezvýhradnej poslušnosti a podriadenosti jeho slovu.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)