Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva v kláštore redemptoristov

Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva v kláštore redemptoristov
21. februára 2019 andreas
Kláštor redemptoristov v Michalovciach bol dejiskom duchovných cvičení pre katechétov. Miesto na stíšenie a načúvanie Božiemu hlasu našli v dňoch 14. – 17. februára 2019. Boli to dni naplnené prednáškami, modlitbami, rozjímaním a eucharistickou adoráciou. Duchovne katechétov sprevádzal Metod Lukačik.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/