Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi.“ A pobozkal ho. (Mk 14, 45)

Keď prišiel, hneď pristúpil k nemu a povedal: „Rabbi.“ A pobozkal ho. (Mk 14, 45)
20. februára 2019 andreas

(Maroš Rinik) Bozk, obvyklý orientálny pozdrav aj v dnešných časoch. Bozkom vyjadrujeme svoju úctu, dôveru a lásku voči osobe, ktorú milujeme. Bozkom pozdravil Judáš Ježiša. Nebol však prejavom jeho lásky a úcty voči nemu, ale znamením, ktorým ho označil, aby ho mohli zajať. Koľkokrát sme vo svojom živote bozkom označili svojich blížnych na znamenie lásky? A naopak, koľkokrát náš bozk bol iba falošným prejavom našej neúcty, nedôvery a nelásky?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)