Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli, ja nie!“ (Mk 14, 29)

Peter mu povedal: „Aj keby všetci odpadli, ja nie!“ (Mk 14, 29)
19. februára 2019 andreas

(Maroš Rinik) Odpadnúť (po grécky skandalizo) znamená doslovne pohoršiť sa. U apoštolov nešlo teda len o strach o život, ktorý ich donútil rozutekať sa, ale o skutočné pohoršenie. V očiach apoštolov boli udalosti také šokujúce a nestráviteľné, že úplne otriasli celou ich vierou v Krista ako Syna Boha a Mesiáša. Ježiš Kristus uskutočnil ten najväčší škandál v histórii: neodporoval zlému, nechal sa pribiť na kríž, odpustil nepriateľom a zastavil hriech. Prijímaš tento „škandál lásky“ vo svojom živote?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)