Pondelok, 18. februára

Pondelok, 18. februára
18. februára 2019 andreas
Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! Čo je kopcovité, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva, zrazu ju uvidí každé stvorenie (Iz 40,1-5)