Rada KBS pre vedu udelí opäť cenu patróna umelcov Fra Angelico

Rada KBS pre vedu udelí opäť cenu patróna umelcov Fra Angelico
12. februára 2019 andreas
Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica – patróna umelcov sa uskutoční slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelico umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia. Slávnostné podujatie sa uskutoční v utorok 19. februára 2019. Začne sa o 16:30 h svätou omšou v Jezuitskom kostole v Bratislave.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/