Nová Cesta prináša tému Manželstvo – zväzok či záväzok na celý život

Nová Cesta prináša tému Manželstvo – zväzok či záväzok na celý život
11. februára 2019 andreas
Manželstvo – zväzok či záväzok na celý život je téma februárového vydania mesačníka Cesta. Prinášame jeho anotáciu, ktorú spracovala manažérka práce s verejnosťou Silvia Hrabčáková. Pouličný časopis Cesta vydáva Gréckokatolícka charita v Prešove s cirkevným schválením. Venuje sa súčasným pálčivým problémom.

Prevzaté automaticky z TK KBS.sk: https://www.tkkbs.sk/rss/domov/