Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. (Lk 18, 14)

Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. (Lk 18, 14)
10. februára 2019 andreas

(Vladimír Noga) V spoločnosti, kultúre, politike či v bežnom živote sa vyskytujú situácie, ktoré od kresťana vyžadujú zaujať jasný postoj. V tomto predpôstnom období nám evanjelia načrtávajú rôzne postoje. Zachejova nedeľa rozpráva o postoji túžby po Bohu, ktorý je v rozpore s nezáujmom. Dnes vidíme postoj mýtnika a farizeja, čiže postoj pokory a pýchy. Na budúcu Nedeľu márnotratného syna budeme vidieť hriech a postoj pokánia. Pre ktorý postoj sa rozhodneme? Aký postoj budeme mať počas Veľkého pôstu?

 

V dnešnom podobenstve vidno, že všetko závisí od rozhodnutia či postoja človeka. Mýtnik s pokorou odchádza ospravedlnený a farizej, plný pýchy, odchádza bez milosti. Na druhej strane nám podobenstvo ukazuje postoj Boha, ktorý sa nikdy nemení. Je ku všetkým rovnaký. On je ten istý včera, dnes a naveky. Je vždy milujúci, milosrdný, spravodlivý, nemenný. A tak vidíme, že Boh chcel zahrnúť rovnakou milosťou obidvoch – aj mýtnika, aj farizeja. Dôležité však bolo, ako sa k jeho láske a k odpusteniu postavili oni. Pred nami je milostiplné obdobie pôstu a Boh nás všetkých chce rovnako obdarovať. Aký postoj voči jeho láske zaujmeme my?

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)