Ježiš im začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: ,To som ja.‘ A mnohých zvedú.“ (Mk 13, 5 – 6)

Ježiš im začal hovoriť: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: ,To som ja.‘ A mnohých zvedú.“ (Mk 13, 5 – 6)
8. februára 2019 andreas

(Vladimír Noga) Ježiš nám zjavil pravdu o Bohu, daroval nám spásu. Jeho radostnú zvesť oznámili svetu apoštoli, od apoštolov ju prijali biskupi, kňazi a všetci kresťania. Kristus nám prostredníctvom svojej Cirkvi dodnes ukazuje správnu cestu. Preto sa nenechajme nikým a ničím zviesť z tejto cesty, lebo tá nás vedie do večnej radosti, do večného šťastia.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)