Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. (Mk 12, 42)

Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. (Mk 12, 42)
7. februára 2019 andreas

(Vladimír Noga) V úprimnom srdci kresťana nechýba pohnútka dať almužnu či milodar. Ježiš dnes poukazuje na kvantitu a kvalitu daru. Na príklade chudobnej vdovy nás chce naučiť, že keď prichádzame do chrámu, máme sa Bohu odovzdať celí. Všetko máme zapojiť do modlitby – srdce, myseľ, jazyk i celé telo. To isté máme robiť v službe blížnemu – dať sa celí. Vtedy bude naša oslava Boha i služba druhým mať tú správnu kvantitu i kvalitu. Nebojme sa rozdávať.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)