Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? (Mk 12, 28)

Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých? (Mk 12, 28)
6. februára 2019 andreas

(Vladimír Noga) Kvalitu nášho života možno zmerať podľa kvality našich vzťahov. Prvé a najväčšie prikázanie sa týka práve našich vzťahov. Milovať! Milovať Boha i blížneho. Prehlbujme naše vzťahy, pracujme na nich, obetujme im čas, silu a energiu. Keď cítiš, že tvoje medziľudské vzťahy upadajú, posilni vzťah s Bohom a uvidíš, ako prehĺbením vzťahu s ním prehĺbiš lásku k druhým. Skvalitňujme a prehlbujme naše vzťahy, lebo tie si odnesieme so sebou aj po smrti.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)