A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. (Mk 12, 27)

A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. (Mk 12, 27)
5. februára 2019 andreas

(Vladimír Noga) Každý pozná metaforu – nachytať niekoho na hruškách. Saduceji, ktorí neveria v zmŕtvychvstanie, chcú nachytať Ježiša. On vyvracia ich náuku samým Písmom, ktoré si ctia, ale ktorému nerozumejú. Boh sa pri zjavení Mojžišovi v horiacom kríku predstavuje ako Boh Abraháma, Izáka, Jakuba, čiže ľudí, ktorí boli už dávno po smrti. Napriek tomu je ich Bohom. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Teda títo traja žijú. Kto verí v Ježiša, počúva jeho slovo, má večný život a aj keď umrie, bude žiť.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)