Nedeľa, 3. februára

Nedeľa, 3. februára
3. februára 2019 andreas
Vstali a hnali ho von z Nazareta. Vyviedli ho až na kraj vrchu, na ktorom bolo postavené ich mesto, aby ho odtiaľ zhodili. Ale on sa spomedzi nich vytratil a vzdialil sa. (Lk 4,21-30)