A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. (Lk 19, 2 – 3)

A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. (Lk 19, 2 – 3)
3. februára 2019 andreas

(Vladimír Noga) V srdci človeka sa nachádzajú rôzne túžby. Túžime po láske, šťastí, zdraví, uznaní. Tieto túžby sú dobré, ak ich naplnenie hľadáme na správnom mieste. Ak ich hľadáme pri Kristovi, v Kristovi. Hoci bol Zachej bohatý človek a mohol si splniť viacero túžob, predsa pociťoval prázdnotu. V tejto prázdnote túži vidieť Ježiša, zistiť, kto to je. A Ježiš mu spĺňa túto túžbu tým, že vstupuje do jeho domu, do jeho srdca a mení jeho život.

 

Zachej neprosil Ježiša, aby zmenil ľudí okolo neho, ktorí ho nemali veľmi v láske a neuznávali ho. Chcel zmeniť seba. Ak Bohu predkladáme naše túžby, modlitby, neprosme len za naše šťastie, zdravie, za to, aby sme boli druhými milovaní a uznávaní, ale prosme, aby Boh zmenil naše srdcia. Vtedy zažijeme to, že Kristus – spása prichádza do môjho života.

 

A tak, či budem chudobný, bohatý, zdravý, alebo chorý, starý, alebo mladý, budem šťastný. Lebo mojím šťastím bude Kristus vo mne.

(Zamyslenie pre východný obrad z Časopisu Slovo.)