Sobota, 2. februára – OBETOVANIE PÁNA

Sobota, 2. februára – OBETOVANIE PÁNA
2. februára 2019 andreas
Keď rodičia obetovali Ježiša v chráme podľa Pánov¬ho zákona, vrátili sa do Galiley, do svoj¬ho mes¬ta Nazareta. Chlapček rás¬tol a moc¬nel, pl¬ný múd¬ros¬ti, a Božia milosť bola s ním. (Lk 2,22-40)